Mittwoch, 16. April 2008

mojit bit


er - dobra utra
sie - dobro dyen
er- tiznayisch gde victor?
sie- niznayu, patschimu?
er- on ni skazal schto bud it strubam..
sie- da? niznayu.. no kak tiznayisch mi russki yazik ni harascho, davay ti gavarim s perevotschik, ladna?
er- nyet, ni nada, gavarisch otschyen harascho, davay na stroyka schast..
sie- zischast?
er- da, patschimu nyet?
sie- nuu, mojna tscherez pyet minut?
er- kaniyaschna mojna..

tscherez adinnatset minut.. gde ana?

Keine Kommentare: